Maatilan ympäristöriskit kohdistuvat maatilan sisäisistä toiminnoista maatilan ulkopuolelle ympäristöön. Ympäristöriskin vakavuus määritellään haitan asteena ja vaikutuksena tilan ulkopuolisille ihmisille, ekosysteemeille, ilmastonmuutokseen, hiilijalanjälkeen, eläimille ja luonto-olosuhteille. Vakavuutta tulisi arvioida alueellisesti sen mukaan, kuinka suuret ja intensiiviset hajapäästöt alueella on mahdollisuus muodostua. Tähän vaikuttavat tuotannon intensiivisyys, laajuus ja tilayksiköiden tiheys alueella. Ympäristövahingoista saattaa joutua merkittävään korvausvastuuseen ja ympäristöriskien toteutuminen haittaa koko alan toimintaa ja imagoa. Osioon on sisällytetty maatilan ympäristöriskeihin liittyvät tärkeimmät osa-alueet, joita on määritetty kyselytutkimusten, tilastojen, kirjallisuuden, maatilatestien ja viljelijätyöpajojen avulla. Maatila-RH Pro Pilvipalveluissa voit arvioida ja määrittää kehittämiskohteen ja toimenpiteet tietyn osa-alueen riskeille.

Ympäristöriskien osa-alueet:

– Jätevedet

– Jätteet

– Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt

– Pellon käyttö ja lannoitus

– Raaka-aineiden kulutus ja käyttö

– Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen

– Muut ympäristöön liittyvät tekijät mm. ympäristöluvat, parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja naapurisopu

Share This