Henkilöriskeissä riskienhallinnan kohteena ovat maatilalla työskentelevät tai oleskelevien henkilöt. Tilalla työskentelevien henkilöiden terveys voi olla uhattuna työstä johtuvan tapaturman tai maatilan työperäisen sairauden vuoksi.  Työturvallisuusriskien toteutumisesta seuraa paitsi fyysisiä tai henkisiä vaurioita, mutta myös menetettyä työaikaa ja työpanosta. Maatalous on tapaturmatilastojen mukaan yksi vaarallisimmista ammateista, mutta hyvän työturvallisuuskulttuurin, hyvien työtapojen ja riskienhallinnan avulla tapaturmia, vahinkoja ja sairauksia saadaan nykymaatiloilla tehokkaasti ehkäistyä. Henkilöriskeihin voi kuulua myös perheenjäsenten ja maatilalla vierailevien henkilöiden turvallisuus. Lisäksi tilan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden turvallisuus tulee aina arvioida asiakasturvallisuuden kannalta erikseen tilan ulkopuolisille aiheutuvina riskitekijöinä. Henkilöriskit-  osioon on sisällytetty maatilan henkilöriskeihin liittyvät tärkeimmät osa-alueet, joita on määritetty kyselytutkimusten, tilastojen, kirjallisuuden, maatilatestien ja viljelijätyöpajojen avulla. Maatila-RH Pro Pilvipalveluissa voit arvioida ja määrittää kehittämiskohteen ja toimenpiteet tietyn osa-alueen riskeille.

 

Henkilöriskien osa-alueet:

– Melu

– Lämpöolosuhteet

– Kulkureitit tai työtilat

– Kemikaalit

– Pölyt ja homeet

– Koneet ja laitteet

– Käsityökalut

– Sähkölaitteiden käytön turvallisuus

– Työn fyysinen kuormittavuus

– Stressiriskitesti maatilalle

– Työmäärä, omat voimavarat

– Toiminnan suunnittelu

– Omat voimavarat

– Liikenne ja kuljetukset

– Eläinten käsittely

– Metsätyöt ja polttopuiden teko

– Perheen ja vierailijoiden turvallisuus

– Muut tapaturma- ja turvallisuuskulttuurin tekijät maatilalla

Share This