Viimeiset pari vuotta on koetellut yhteiskuntamme kestävyyttä ja muutoksensietokykyä. Koronapandemian jatkuminen, maatalouden raju kannattavuuskriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat saaneet meidät kaikki pohtimaan yhä vakavammin maamme omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Yhteiskunnan vakaus koostuu monesta eri seikasta. Yksi niistä on ruokasektorin toimivuus – joka tilanteessa. Parhainta varautumista on normaalioloissa kestävästi toimiva ruokajärjestelmä, joka toimintaa kehittäessään on ottanut huomioon kokonaiskestävyyden ja –turvallisuuden ja joka pitää huolta riskien- ja jatkuvuudenhallinnastaan. Tämä antaa pohjaa toiminnan jatkuvuudelle myös mahdollisissa kriisitilanteissa.

Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa yhdessä VTT:n kanssa kehittämistyön, jonka tavoitteena on parantaa elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten riskinhallintakykyä ja liiketoiminnallista toimintakykyä. Työn aikana Luonnonvarakeskus selvittää elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten toimintaan liittyvät keskeiset riskit, ja työn lopputuloksena syntyy opasmateriaali elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille parempaan riskien- ja jatkuvuudenhallintaan.

Kehittämishankkeessa järjestetään yritysturvallisuutta ja varautumissuunnittelua koskeva kysely ja työpaja elintarvikealan PK-yrityksille syksyllä 2022 Hämeenlinnassa. Työpajoissa käsitellään varautumissuunnittelua ja riskienhallintaa elintarvikealan pk-yrityksissä ja kyselyn tuloksia.

Syksyn työpaja järjestetään 25.10.2022. Katso työpajan ohjelma ja ilmoittaudu.

Keväällä 2023 järjestetään toinen työpaja (ohjelma ja ajankohta julkaistaan huhtikuussa 2023).

Tietosuojailmoitus ETRH

Integritetsmeddelande ETRH

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija, Jarkko Leppälä, Luke

etunimi.sukunimi@luke.fi

 

Tilläggsinformation ger:

Jarkko Leppälä vid Naturresursinstitutet, Luke,

fornamn.efternamn@luke.fi.

 

 

 

Share This