Tuotannolliset tekijät, joiden seurauksena maatilan tuotanto uhkaa keskeytyä, pilaantua, häiriintyä tai loppua, ovat tässä käsitelty tuotantotalouden riskeinä. Tuotantotalouden riskit kohdistuvat mm. maatilan talouden hoitoon tavoitteisiin, tuotteisiin, sääriskeihin, tuotantoprosessien toimintaan, talouteen, koneisiin tai tuotantopanoksiin. Tuotantotalouden riskeihin kuuluu osaltaan myös eläinten hyvinvointi ja terveys sekä tuotannon imagoon liittyvät asiat. Osioon on sisällytetty maatilan tuotantotalouteen liittyvät tärkeimmät osa-alueet, joita on määritetty kyselytutkimusten, tilastojen, kirjallisuuden, maatilatestien ja viljelijätyöpajojen avulla. Maatila-RH Pro Pilvipalveluissa voit arvioida ja määrittää kehittämiskohteen ja toimenpiteet tietyn osa-alueen riskeille,

Tuotantotalouden riskienhallinnan osa-alueet:

– Tuotantotalous ja tuotantotehtävät, liikkeenjohto

– Kasvintuotanto

– Kotieläintuotanto

– Koneet, kunto ja käyttö

– Sähkölaitteet

– Tiedon hallinta ja kyberturvallisuus

– Polttoaineet ja energia

– Työjärjestelyt ja työn organisointi

– Työvoima, lomitus, urakointi

– Yhteistyö ja verkostot

– Logistiikka, kuljetukset ja liikennejärjestelyt

– Muu tuotantotalouden riskienhallinta

 

Share This