Maatilan omaisuusriskien seuraukset kohdistuvat maatilan omaisuuteen ja sen arvoon. Omaisuusvahinkojen aiheuttajina voivat olla esimerkiksi tulipalo, rakennusten rikkoutumiset, varkaus, ilkivalta ja muut rikokset, epäonnistuneet investoinnit sekä väärin mitoitettu vakuuttaminen. Osioon on sisällytetty maatilaomaisuuteen liittyvät tärkeimmät osa-alueet, joita on määritetty kyselytutkimusten, tilastojen, kirjallisuuden, maatilatestien ja viljelijätyöpajojen avulla. Maatila-RH Pro Pilvipalveluissa voit arvioida ja määrittää kehittämiskohteen ja toimenpiteet tietyn osa-alueen riskeille.

Omaisuuden riskienhallinnan osa-alueet:

– Pihapiiri ja tilusten irtaimisto

– Rakennukset ja rakennusten kunto

– Sähköjärjestelmä

– Lämmitysjärjestelmä

– Tulipaloriskit

– Maaomaisuus

– Yksityismetsätalous

– Eläimet, eläinsuojat ja eläinten ulkotilat

– Investointien suunnittelu ja hallinta

– Vakuutusten hallinta

– Muu omaisuusriski, omistusoikeudet, sopimukset, veroasiat

 

 

Share This